Стандарти

Благодарение на изграденото добро сътрудничество и европейската ни мрежа, можем да предложим широк набор от международни услуги в сферата на инспекцията.

Най-важните от тях са представени тук:

Програма за биологично земеделие в ЕС

Програмата за биологично земеделие (EU-Bio) на Европейската комисия урежда производството, преработката, търговията, инспекцията и вноса на биологични продукти.

Препратки:

Национални програми в България

Инспекциите ни са съобразени както с европейския Регламент за биологичното производство, така и със съответните български стандарти.

>>Министерство на земеделието<<

Частни стандарти за биологично производство

Партнираме със сдружения на биопроизводителите като Bio Austria, Bio Suisse, Bioland, Naturland, Demeter, Biokreis и Bio Hotels, които са добре познати в Австрия, Швейцария и Германия. Съблюдаваме частните стандарти в комбинация с изискванията за инспекция на ЕС.

Всеки частен стандарт има определена насоченост и може да бъде прегледан тук:

NOP (САЩ)

Националната програма за биологично земеделие (NOP) е стандартът за биохрани в Съединените щати, въведен от тяхното Министерство на земеделието. Продуктите, сертифицирани по НОП, са произведени с устойчиви цикли на ресурсите, подпомагащи екологичното равновесие и опазването на биоразнообразието. Нашият мрежови партньор bio.inspecta от Швейцария ще извърши инспекцията и сертифицирането по NOP във Вашето предприятие. >>Препратка към bio.inspecta<<

Препратка: Национална програма за биологично земеделие

Стандарти за качество (конвенционални)

„Австрия Био Гаранти” работи в тясно партньорство с „агроВет” ГмбХ, която инспектира и сертифицира фирми по редица стандарти за качество в секторите за производство на суровини, храни и фуражи, както и в сферата на възобновяемата енергия.