Преработватели и търговци

Регистрация

Колко пъти сте се замисляли да преминете към биологично производство?
Спрете да се занимавате с химия, открийте нова перспектива за дейността си…
Преди да решите да започнете производство на биопродукти, трябва да се информирате за съответните законови изисквания и стандарти (Регламент (ЕО) № 834/2007 и правилата за прилагането му във валидната версия).

Екипът на „Австрия Био Гаранти” ще Ви осигури необходимата подкрепа, за да станете биопроизводител. С удоволствие ще Ви предоставим по-подробна информация!

Ако се интересувате, моля, попълнете бланката Формуляр с информация за нови клиенти или изпратете имейл на bulgaria@abg.at

Инспекция и сертифициране

Първоначална инспекция за нови клиенти: Рутинни инспекции:
Информация за стандартите в биологичното производство
Сключване на договора
Начало на преходния период
Първоначална инспекция Годишна инспекция – възможни са и допълнителни бързи инспекции
При наличие на несъответствия:
уговаряне на срок за отстраняване на пропуските
При неспазване на изискванията:
вземане на проби при съмнения, налагане на санкции и определяне на срокове
Отстраняване на несъответствията в определения срок Отстраняване на пропуските в определения срок

Издаване на годишния сертификат (свързан с продуктите), който ще бъде публикуван в EASY CERT

Сключване на договора

След сключването на договора за инспекция фирмата Ви се приема за биологичен производител.
От този момент сте длъжен да изпълнявате изискванията на регламента за производство, внос и търговия с биологични продукти (Регламент (ЕО) № 834/2007 и правилата за прилагането му във валидната версия).

Сертифициране

След сертифицирането на дадена фирма, резултатите от инспекцията се оценяват от допълнително лице.

След годишната инспекция ще получите сертификат. Всички Ваши дейности, свързани с преработката и търговията, ще бъдат упоменати в него. Сертификатът потвърждава, че предприятието Ви спазва Регламент (ЕО) № 834/2007 и правилата за прилагането му във валидната версия за биологично производство и етикетиране.

Всички издадени сертификати могат да бъдат разгледани в нашата специално разработена база данни EASY-CERT, която дава пряк достъп до информация за статута на сертификатите и етикетите на клиентите ни. С EASY-CERT потребителите могат да проверят дали статутът, отбелязан на етикета на продуктите, които купуват, отговаря на истината. За повече информация, моля, посетете следната препратка:

>>EASY-CERT<<