Лога на „Австрия Био Гаранти”

След извършена инспекция и/или сертифициране клиентът има право да използва регистрираните от ABG търговски знаци за обозначаване / етикетиране на продуктите си с рекламна цел.

Принципно е валидно следното:

Следващите изображения са знаци, защитени от закона за търговските марки. Можете да ги свалите безплатно. В такъв случай, обаче, се задължавате да ги използвате в съгласие със съответните указания и директиви. Това ще бъде проверено по време на инспекция. Незаконната употреба и накърняването на правата могат да доведат до съдебни наказания.

Неуместна употреба на търговските знаци:

В случай на злоупотреба или неуместна употреба на търговските знаци, страните по договора първо трябва да се опитат да намерят решение по приятелски начин. При първия случай на накърняване на правата, „Австрия Био Гаранти” ще изпрати писмено предупреждение, включващо приемливи изправителни мерки. При следващи случаи или ако въпросът не може да бъде уреден по приятелски начин, клиентът ще трябва да заплати глоба, възлизаща на 10% (минимална стойност € 1,000) от оборота, реализиран като резултат от продажбите на неправилно етикетираните продукти. Размерът на глобата не подлежи на обжалване. Освен това, „Австрия Био Гаранти” си запазва правото да прекрати договора за инспекция незабавно и без предизвестие, ако търговското лого се използва в разрез със съдържанието на договора.

Свали:
>>Условия използване на търговските знаци на „Австрия Био Гаранти” ГмбХ, включително и на филиалите на АБГ<<


Лого на „Австрия Био Гаранти” за България

ABG_Logo_Bulgarien_4c

 

За хърватски биологични хранителни продукти, инспектирани от „Австрия Био Гаранти” в България и сертифицирани от „Австрия Био Гаранти”.

Изисквания: Предприятието да се инспектира от „Австрия Био Гаранти” и да има валиден договор за контрол с „Австрия Био Гаранти” в България. Преди употреба, новите етикети на биологичните продукти трябва да бъдат изпратени за одобрение на „Австрия Био Гаранти”.

Земеделските предприятия могат да използват логото само за биологични продукти, а не за продукти в преход.

Употреба: Като онази на основното лого на „Австрия Био Гаранти”.

Дефиниране на цвета на логото на „Австрия Био Гаранти”:

Зелено: 100 Cyan / 25 Magenta/ 90 Yellow/ 0 Key

Зелено: RGB 0/124/69

Червено: 10 Cyan / 100 Magenta / 100 Yellow/ 10 Key

Червено: RGB 196/7/27

 

Пантон:
Зелено: 349 C
Червено: 187 C


Лого на ЕС за биологични продукти

Основната цел на европейското лого е биологичните продукти да се разпознават по-лесно от потребителите. Освен това то придава визуална идентичност на сектора за биологично земеделие, допринасяйки за общата съгласуваност и правилното функциониране на вътрешния пазар в тази сфера.

Свали:
>>Европейско лого за биологични продукти<<

Инструкции за употреба
>>Тук<< ще откриете ръководство за стилово оформление


Лого на АБГ/ЕС за биологични продукти в България

Хоризонтална ориентация

 

 

Логото за биологични продукти на АБГ/ЕС може да се използва във вертикална или хоризонтална ориентация и трябва да изглежда като приложените мостри.
Логото може да бъде свързано с графични или текстови елементи, отнасящи се до биологичното производство.

Тези мостри съдържат страната на произход и земеделската суровина, която се добива

 • Земеделие в ЕС
 • Земеделие извън ЕС
 • Земеделие от/извън ЕС
 • Име на държавата: трябва да бъде добавена страната на произход, където се добиват всички земеделски суровини

Размер на логата на ЕС и АБГ/ЕС за биологични продукти
Логото за биологични продукти на ЕС трябва да е с височина поне 9 мм. и ширина поне 13,5 мм. Съотношението между височината и ширината винаги трябва да е 1:1,5. По изключение, минималният размер може да се сведе до 6 мм. при много малки опаковки. Размерът на логото на АБГ/ЕС за биологични продукти се определя въз основата на тези минимални параметри.

Дефиниране на цветовете
Предлага се на дизайнерите в цвят и черно-бяло.

Дефиниране на цветовете на логото на „Австрия Био Гаранти” за дизайнерите:
Зелено: 100 Cyan / 25 Magenta/ 90 Yellow/ 0 Key

Зелено: RGB 0/124/69

Червено: 10 Cyan / 100 Magenta / 100 Yellow/ 10 Key

Червено: RGB 196/7/27

Пантон:
Зелено: 349 C
Червено: 187 C

 

Дефиниране на цветовете на логото за биологични продукти на ЕС:
Пантон:
Зелено Пантон No. 376 и Зелено [50 % Cyan + 100 % Yellow], за печат в четири цвята.

Дефиниране на цвета на фона:
Cmyk: 25/0/50/0

Ако фоновият цвят на опаковката или етикета е тъмен, символите могат да се използват в негатив върху фоновия цвят на етикета.
В определени случаи, когато надписите на опаковката са в един цвят, логата за биологични продукти на ЕС и АБГ/ЕС могат да се отпечатват в същия цвят.

 


Вертикална ориентация

Използване на логото при етикетиране
Логата за биологични продукти на ЕС и АБГ/ЕС могат да поместват на опаковката или етикета само ако продуктът е произведен в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 в актуалната му версия и изпълнява изискванията, изложени в него. Логата могат да се използват в търговското описание на продукта.
Търговските знаци не могат да се използват за следните продукти:

 •  Семена
 •  Торове
 • Продукти в преход
 • Продукти с по-малко от 95% биологично съдържание
 • Биологични продукти, определени по частни национални стандарти (напр. Био-ресторанти, биокозметика, храна за домашни любимци)
 • Продукти, получени от лов и/или риболов

Употреба на логото за биологични продукти на АБГ/ЕС за представяне и реклама
По силата на Регламент (ЕО) № 834/2007 логото на Общността е един от задължителните елементи на опаковките на продуктите, който указва биологичния им произход.

Когато логото се използва в материали за популяризиране на продукти, то не трябва да указва по никакъв начин страната на произход.

Задължителни допълнителни пояснения в рекламните материали, търговските документи, интернет страниците и т.н. в същото поле на видимост като логото на АБГ/ЕС за биологични продукти.

 • „Нашите биологични продукти са сертифицирани от „Австрия Био Гаранти”.”


За търговски предприятия:

 • “Нашата търговия с биологични продукти е сертифицирана от „Австрия Био Гаранти”.” 


За селскостопански предприятия:

 • “Селскостопанското ни предприятие е сертифицирано от „Австрия Био Гаранти”.”

>>Моля, свържете се с нас, ако имате<< други въпроси