Австрия Био Гаранти

„Австрия Био Гаранти” в България е филиал на „Австрия Био Гаранти” ГмбХ (линк към www.abg.at), учреден през 2013 г. като независим орган за контрол и сертифициране. През 2014 г. покрихме всички изисквания за национален и европейски орган за контрол в България и дейността ни е одобрена от българското министерство.

Продуктите, сертифицирани от „Австрия Био Гаранти” в България, се идентифицират с нашия код: BG–BIO-16.

„Австрия Био Гаранти” в България подкрепя производителите, преработвателите и търговците в хранително-вкусовия сектор, като им помага да възприемат устойчиви практики и да утвърдят позициите си на пазара. Инспектираме обекти за производство на растителна продукция и животновъдни ферми. Заедно с международната ни мрежа от партньори провеждаме инспекции във връзка и с други стандарти за качество. Линк към меню „Стандарти”

Основната цел на „Австрия Био Гаранти” е да предложи независими, прозрачни и ефективни услуги за инспекция и сертифициране. Благодарение на стройната ни организационна структура и широкия обхват на услугите ни за инспекция, всички наши клиенти получават най-доброто в замяна на направената инвестиция.

Към средата на 2017 г. броят на сключилите договор с надвишава 440. Клиентите и партньорите ни са наш приоритет. С радост ще приемем и Вас в „Австрия Био Гаранти”, България.

Моля, свържете се с компетентния ни екип (линк към българския екип)

Екип

Foto hm 2016

Инж. Ханс Матценбергер

Управляващ директор на Австрия Био Гаранти ГмбХ

Телефон: 0043 (0) 6644131451

Имейл: h.matzenberger@abg.at

Силвия Майър

асистент на генералния мениджър

Управител клон България

Имейл: s.maier@abg.at

Полина Маринова

Мениджър, организация и ефективност на труда

Имейл: p.marinova@abg.at

Диана Людмилова Петрова

Офис асистент

Имейл: d.petrova@abg.at

Nikola1

Никола Ванев Иванчев

Инспектор

Имейл: n.Ivanchev@abg.at

Vanina

Ванина Валентинова Любенова

Инспектор

Имейл: v.lyubenova@abg.at

picture Iliyan Lachezarov Georgiev

Илиян Лъчезаров Георгиев

Инспектор

Имейл: i.georgiev@abg.at

Петър Руменов Георгиев

Инспектор

Имейл: p.georgiev@abg.at

Евгени Евгениев Гъбев

Инспектор

Имейл: e.gabev@abg.at

Колеги от АБГ в Международния отдел в Австрия: >>Team<<

Цели на мисията

Независимост

„Австрия Био Гаранти” не се ръководи от външни влияния. Благодарение на непредубедеността ни, обслужваме безпристрастно всички наши клиенти, независимо от каквито и да било търговки или политически влияния. Позицията ни на пазара е утвърдена с богат набор от услуги и финансова независимост.

Безопасност

„Австрия Био Гаранти” провежда независими инспекции на всички нива от производствената верига (фермери-преработватели-търговци-внос/износ). Уверяваме се, че биологичният продукт наистина е такъв на всеки етап от производството му, когато това е упоменато на опаковката му. Нашата инспекция отличава „сертифицираните биологични продукти” от „псевдо-биологичните (конвенционални) продукти”, що се отнася до декларирането и проследимостта.

Устойчивост

С бизнеса и услугите си АБГ допринася в значителна степен за устойчивото стопанисване на земята, поддържането на културите и развъждането на подходящи животински видове.

Конкурентност

Дейностите на „Австрия Био Гаранти” подкрепят и стимулират прилагането на методи в производството, които увеличават възможностите на производителите и преработвателите на биологични продукти за успех на националния и международния пазар.

Качество

Качеството е от основно значение за всички дейности на „Австрия Био Гаранти”. Високото качество изисква непрекъснати курсове и допълнително обучение на персонала, както и усъвършенстване на инспекциите и услугите.

Акредитация:

От 1998 г. „Австрия Био Гаранти” е акредитирана по ISO 17065 (бившия стандарт EN 45011) като орган за сертифициране на биологични продукти. „Австрия Био Гаранти” д.о.о е включена в акредитацията. Обхватът на акредитацията се разширява непрекъснато.

„Австрия Био Гаранти” инспектира и може да удостовери със сертификат съответствието на фирмите със следните нормативни документи:

  • Регламент (ЕО) № 834/2007 на ЕС за биологично производство и етикетиране
  • Австрийският „Codex Alimentarius” (Глава A8)

 

Линк към документите:вж. http://www.abg.at/en/abg/accreditation

>>потвърждение за акредитация<<

>>удостоверение за акредитация<<

МЗХ България

Линк към националното министерство

 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/BiologichnoZemedelie.aspx

През 2014 г. „Австрия Био Гаранти” получи идентификационен код за орган за инспекция и сертифициране BG-BIO-16 от българското министерство. Освен това, министерството извършва годишен надзор и проверява капацитета на техническия и човешкия ресурс за инспекции и сертифициране в България.

Подаване на жалби

„Австрия Био Гаранти” цени високо прозрачността на процедурите си.

При възникване на неясноти във връзка с дейностите ни по инспекция и сертифициране, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Нашите клиенти имат правото да протестират и да обжалват решения, взети по време на инспекциите, одитите и процедурите по сертифициране. Ако услугите или дейностите ни са станали повод за недоволство, моля, информирайте ни писмено. АБГ веднага ще разследва случая със съдействието на независима страна.

Моля, имайте предвид, че по законови съображения, оплакванията и жалбите трябва да се внасят в срок от 14 дни.

За връзка: bulgaria@abg.at