Декларация за поверителност

Декларация за защита на данните и информация за защита на данните в съответствие с чл. 13 от Общия регламент относно защита на данните (ОРЗД)

За нас е много важна защитата на вашите лични данни и като акредитирана компания ние винаги обработваме вашите данни много внимателно. Ето защо ние обработваме вашите данни изключително въз основа на приложимите законови разпоредби, а именно националният Закон за защита на данните (DPA), европейският Общ регламент относно защита на данните (ОРЗД) и националният Закон за далекосъобщенията 2003 г.).

В следващата декларация за защита на данните Ви информираме за най-важните аспекти на обработката на данни, свързани с

а) иницииране на договорно взаимоотношение в рамките на процеса на инспекция и сертифициране

б) използването/посещението на нашия уебсайт

в) нашата работа в областта на информацията и връзките с обществеността

г) процедурата за подаване на заявления

1. Как да се свържете с нас

bulevard “Evlogi i Hristo Georgiev” 99 fl. 3 ap. 21
1142 Sofia

headquarters:
Marko Balabanov Street 4
1303 Sofia

Tel: +35929502459
E-Mail: bulgaria@abg.at

 

2. Лични данни

Лични данни по смисъла на закона за защита на данните са всички данни, които съдържат информация за лични или фактически обстоятелства, като име, адрес, имейл адрес, телефонен номер.

 

3. Цел на обработката на данни

Вашите данни ще бъдат обработени от нас за следните цели:

а) Отговаряне на вашите запитвания и последващи въпроси, включително изготвяне на оферти за договори за нашите услуги

б) Експлоатация и оптимизация на нашия уебсайт за информационни цели

в) Създаване и предоставяне на информация за актуалните правни изменения, разработки и описания на нашите инспекции и сертификати, както и други услуги в контекста на изпълнението на договора

г) Оценка на професионалните и лични умения на кандидатите и попълване на свободните работни места

 

4. Правно основание за обработка на данните съгласно ОРЗД

Обработката на данни за (a) отговаряне на вашите запитвания и последващи въпроси, включително за изготвяне на оферти за договори за нашите услуги и за изпълняване на съществуващи договори за нашите услуги в контекста на дейността, се основава на правното основание за изпълнението на договора или преддоговорни мерки със съответните (потенциални) клиенти.

Обработката на данни (б) за експлоатацията и оптимизацията на нашия уебсайт се основава на изпълнението на съществуващите договори, както и на необходимата информация за съответните услуги.

Обработката на данните в) с информационна цел се извършва въз основа на изпълнението на договора или на преддоговорните мерки.

Обработката на данни г) в контекста на процедурите за подаване на заявления се основава на правното основание на съгласието, преддоговорните мерки и правното основание на законния интерес, а именно на интереса за проверка на пригодността за конкретната позиция в компанията.

Ако вече сте или искате да станете наш клиент, например ако желаете да имате или имате съществуващ договор, по договора Вие сте длъжни да предоставите определени лични данни, които са необходими в контекста на процеса на инспекция и сертифициране.

 

5. Получатели на данните

Личните данни ще бъдат предавани по следния начин:

В хода на инспекцията и сертификационната дейност: власти; частни оператори на стандарти и спецификации, ако има заповед; други органи за проверка, ако това е необходимо за изпълнението на услугата; платформата EASY-CERT за публикуване на сертификатите в съответствие с ISO 17065; акредитирани лаборатории за всякакви анализи на проби.

Когато е подходящо, данните ще бъдат препращани на застрахователни компании, банки, данъчни консултанти, одиторски фирми.

Освен това данните се предоставят на компаниите за изпращане и транспортиране на писма, разпечатки и колети, както и на фирми за професионално унищожаване на хартия и досиета.

б) Експлоатация и оптимизация на нашия уебсайт: на дизайнери и администратори на нашата начална страница.

в) Като част от връзките с обществеността и информационната дейност за графични дизайнери, редактори и типографи

г) Процедурите за кандидатстване се обработват вътрешно

Освен това се задължаваме да не разкриваме вашите лични данни на трети лица, освен ако не сме законово задължени да го направим или въз основа на решение на органа.

 

6. Прехвърляне на данни в трета държава

В рамките на дейността по инспектиране и сертифициране може да е необходимо личните данни да бъдат препратени до други компании извън Австрия и извън Европейското икономическо пространство, по-конкретно в Швейцария. Швейцария се счита за трета държава с адекватна защита на данните (DSAV).

 

7. Продължителност на съхранението на данни

Обработените от нас лични данни ще се съхраняват само докато целта, за която са събрани и обработени, е изпълнена. Критериите за съхранение са:

а) В рамките на дейността по инспектиране и сертифициране: ако изискванията на акредитиращия орган и сроковете на съхранение на компаниите трябва да бъдат спазени, продължителността на съхраняването на данните, свързани с инспекциите, трябва да бъде най-малко десет години. Други критерии за съхранението са изпълнението на задълженията за правно доказателство и продължителността на срока на законоустановените искове (продължителност в зависимост от правното основание).

б) Експлоатация и оптимизация на нашия уебсайт: За статистиката на посетителите не се съхраняват лични данни.

в) Информация и връзки с обществеността: доколкото има договорни отношения с нашите клиенти или за заинтересованите страни до получаване на отмяна на даденото съгласие.

г) Процедура за кандидатстване: Данните ще бъдат запазени до 7 месеца след края на процеса на кандидатстване, ако не се постигне договорно отношение. Ако е дадено съгласие за съхранение, данните ще бъдат съхранявани до получаване на отмяна на даденото съгласие.

 

8. Вашите права

Като лица, засегнати от обработката на данни по отношение на законодателството за защита на личните данни, имате по-специално следните права, доколкото те не противоречат на нашите договорни отношения:

  • Право на информация за обработваните ви лични данни;
  • Право на коригиране, заличаване или на ограничаване на обработката, при което за клиентите с вертикално договорно отношение се прилагат условията на договора за инспекция;
  • Право на възражение срещу обработката, при което за клиенти с вертикално договорно правоотношение се прилагат условията на договора за инспекция;

Право за преносимост на данните.Ако обработката на данните се основава на вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си за обработка на данни по всяко време писмено (достатъчен е имейл) на international@abg.at. Отмяната не засяга законността на данните, които са били използвани със съгласието преди отмяната.

 

9. Връзки към други уебсайтове

Нашите уебстраници съдържат и връзки към други уебсайтове. Описаната тук политика за поверителност обаче не важи за тези уебсайтове. Ето защо Ви молим да посетите директно тези уебсайтове, за да получите там информацията за защита на данните за съответните уебсайтове. Нашата компания не носи отговорност за каквото и да било действие, предприето на тези уебсайтове или за тяхното съдържание.

 

10. Дневници на уеб сървъра

Уеб сървърът автоматично разпознава определени лични данни, като вашия IP адрес, дата, час, потребителски агент на браузъра, както и съхранената целева страница. Тези данни се съхраняват по технически причини в продължение на 2 седмици и след това автоматично се изтриват.

 

11. Бисквитки

Нашият уебсайт използва така наречените “бисквитки”. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на устройството ви с помощта на браузъра. Те не правят нищо лошо. Събират се следните данни: Езикови настройки, проследяване на потребителите за уеб анализ.

Нашият уебсайт използва така наречените “сесийни бисквитки“. Това са “бисквитки”, които са активни само докато посещавате уебсайта. Поради това “сесийните бисквитки“ са ограничени във времето и винаги се изтриват, когато браузърът/разделът е затворен.

Използваме “бисквитки”, за да направим нашата услуга по-удобна за потребителите. Някои “бисквитки” остават съхранени на устройството ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем вашия браузър при следващото ви посещение.

Ако не желаете това, можете да настроите браузъра си така, че да ви информира за настройката на “бисквитките” и да разрешавате това само в отделни случаи. Деактивирането на “бисквитките” може да ограничи функционалността на нашия уебсайт.

 

12. Уеб анализ

Нашият уебсайт използва функциите на услугата за уеб анализ Google Analytics на Google Inc., Gordon House Barrow St Dublin 4 Ирландия. За тази цел се използват “бисквитки”, които позволяват анализ на използването на уебсайта от потребителите. Така получената информация се предава на сървъра на доставчика и се съхранява там. Някои “бисквитки” остават съхранявани на устройството ви, докато не ги изтриете. Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не се съхраняват “бисквитки”. Деактивирането на “бисквитките” може да ограничи функционалността на нашия уебсайт.

IP адресът се записва, но веднага се прави анонимен чрез изтриване на последната цифра. В резултат на това е възможно само грубо локализиране.

Ние сме сключили договор за обработка на данни с доставчика.

 

13. Сигурност на данните

Данните ви се хостват от доставчик, намиращ се в рамките на Европейския съюз. Както нашата компания, така и доставчикът използват технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят събраните данни от манипулиране, загуба, унищожаване или достъп от неоторизирани лица. Независимо от усилията ни да поддържаме подходящо висок стандарт на надлежен контрол, не може да се изключи, че информацията, която ни предоставяте чрез интернет, ще бъде разгледана и използвана от други.

Моля, имайте предвид, че по тази причина не носим никаква отговорност за разкриването на информация поради грешки, които не са причинени от нас при предаването на данни и/или неоторизиран достъп от трети страни (например хакерска атака на имейл акаунт или телефон, прихващане на факсове).

 

14. Промени в политиката за поверителност

Като част от текущата разработка, настоящата политика за поверителност ще продължи да се коригира. Промените в нашия уебсайт ще бъдат обявявани своевременно. Ето защо трябва периодично да се обръщате към политиката за поверителност, за да получавате най-новата версия.

 

Към: май 2018 г.