Връзки/мрежи

Консолидирани фирми:

Австрия Био Гаранти
www.abg.at/en
Седалище

агроВет ГмбХ
http://www.agrovet.at/en/
партньор за сертифициране по стандарти за качество

Австрия Био Гаранти – Хърватска
http://bg.abg-cert.com/en/
партньор в България

Австрия Био Гаранти – Румъния
http://ro.abg-cert.com/en
партньор в Румъния

Hungaria Öko Garancia
www.okogarancia.hu
партньор за инспекции на биологичното производство в Унгария

InfoXgen
www.infoxgen.com/en/
ръководство за оценка на продукцията от биологично земеделие

Мрежови партньори:

bio.inspecta/q.inspecta
http://www.bio-inspecta.ch/htm/home.htm?sprache=e
Партньори на АБГ в инспекцията и сертифицирането (сертифициране по Bio Suisse или  NOP)

Quality Austria
www.qualityaustria.com
партньор за сертифициране по ISO 9001 и IFS

Kontrollstelle für artgemäße Nutztierhaltung
www.kontrollstelle.at
партньор на АБГ в сферата на инспекциите за хуманно отношение в животновъдството

IKC
www.ikc-um.si
партньор в инспекциите за GLOBAL.G.A.P. (добри земеделски практики) и липса на ГМО

Kiwa BCS Öko Garantie
www.kiwabcs.com

 

IMO
www.imo.ch

Регистър на производители
http://bioregister.mzh.government.bg
преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин

България:

Министерство на земеделието и храните
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/BiologichnoZemedelie.aspx