Биологично земеделие

Регистрация

Колко пъти сте се замисляли да преминете към биологично производство?

Спрете да се занимавате с химия, открийте нова перспектива за дейността си…

Преди да решите да започнете производство на биопродукти, трябва да се информирате за съответните законови изисквания и стандарти (Регламент (ЕО) № 834/2007 и правилата за прилагането му във валидната версия).

Екипът на „Австрия Био Гаранти” ще Ви осигури необходимата подкрепа, за да станете биопроизводител. С удоволствие ще Ви предоставим по-подробна информация!

Ако се интересувате, моля, попълнете бланката Формуляр с информация за нови клиенти или изпратете имейл на bulgaria@abg.at

Инспекция и сертифициране

Първоначална инспекция за нови клиенти: Рутинни инспекции:
Информация за стандартите в биологичното производство
Сключване на договора
Начало на преходния период
Първоначална инспекция Годишна инспекция – възможни са и допълнителни бързи инспекции
При наличие на несъответствия:
уговаряне на срок за отстраняване на пропуските
При неспазване на изискванията:
вземане на проби при съмнения, налагане на санкции и определяне на срокове
Отстраняване на несъответствията в определения срок Отстраняване на пропуските в определения срок

Издаване на годишния сертификат (свързан с продуктите), който ще бъде публикуван в EASY CERT

Преходен период

След сключването на договора фирмата Ви се приема за биологичен производител.
От този момент сте длъжен да изпълнявате изискванията на регламента за биологичното производство (Регламент (ЕО) № 834/2007 и правилата за прилагането му във валидната версия).

Преходът започва на датата на подписване на договора за инспекция и обикновено отнема две години. Екипът ни с радост би Ви запознал с възможностите за ранно признаване.

Повече информация: преход

Сертифициране

След инспекцията на даден производител, резултатите се оценяват от допълнително компетентно лице.

Ще получите Вашия сертификат след годишната инспекция. Всички Ваши продукти ще бъдат с указан настоящ статус. Сертификатът потвърждава, че предприятието Ви спазва Регламент (ЕО) № 834/2007 и правилата за прилагането му във валидната версия за биологично производство и етикетиране.

Всички издадени сертификати могат да бъдат разгледани в нашата специално разработена база данни EASY-CERT, която дава пряк достъп до информация за статута на сертификатите и етикетите на клиентите ни. С EASY-CERT потребителите могат да проверят дали статутът, отбелязан на етикета на продуктите, които купуват, отговаря на истината. За повече информация, моля, посетете следната препратка:

>>EASY-CERT<<