Ние сме независим, компетентен

и надежден партньор на всички наши клиенти.

certificates

EASY-CERT

„Австрия Био Гаранти” в България е представителство на „Австрия Био Гаранти” ГмбХ, основано през 2013 г. като независим орган за инспекция и сертифициране. Всички издадени сертификати могат да бъдат прегледани в нашата база данни EASY-CERT, която осигурява директен достъп до информация за статута на сертификатите и етикетите на клиентите ни.

чети повече

organic

Биологично земеделие

„Австрия Био Гаранти” провежда пълни и точни инспекции на всички нива от производствената верига (фермери – преработватели – търговци – вносители/износители). Гарантираме, че серфитицираният продукт наистина е биологичен, когато това е упоменато на опаковката му.

чети повече

processors

Преработватели

„Австрия Био Гаранти” подкрепя фермерите и преработвателите в продоволствения сектор по пътя на устойчивото развитие и утвърждаването на позициите им на пазара. Благодарение на доброто ни сътрудничество и европейската ни мрежа, можем да предложим богат набор от международни услуги в сферата на инспекцията. Най-важните са представени на тази уеб страница.

чети повече

ministry

Министерство

„Австрия Био Гаранти” изпълни всички изисквания за кандидатстване за национален и европейски контролен орган в България през 2014 г. и работи с одобрението на българското Министерство. Продуктите, сертифицирани от „Австрия Био Гаранти”, се разпознават по нашия код BG–BIO-16.

чети повече